Skotträning

(Uppdaterat efter beslut på medlemsmöte den 28 augusti 2018)

Som all annan träning på klubben sker skotträningen under eget ansvar. Den som äger startpistolen ansvarar också för att de tillstånd som behövs finns. Om klubbens startpistol används måste den som har ansvaret för skjutningen se till att den rengörs och låses in efter användandet samt om fel uppstår, meddela styrelsen om detta.

Skotträning får endast ske på följande tider:

  • Tisdagar: kl 18.00-18.30
  • Fredagar: kl 17.00-18.00
  • Lördagar: kl 09.00-10.00
  • Söndagar: kl 15.00-16.00 OBS! endast 6mm skott *
  • Helgdagar (röda dagar) som infaller i veckan: kl 15.00-16.00 

På en krok i kafeterian finns en ”knallpåk” för skotträning. Den är fri att användas av alla medlemmar.

OBS! Den får endast användas på klubbens område och under våra skottider, se ovan.

Klubbens pistol förvaras inlåst och för närvarande är det Tobias Nilsson, Kerstin Hjelm och Carola Carlsson som har möjlighet att låsa upp skåpet och ta fram pistolen Den får dock användas av andra medlemmar.

Om ni vill veta om klubbens pistol finns att använda vid specifikt tillfälle så bör ni kontakta ovanstående i god tid. Dessa har dock ingen skyldighet att närvara vid skotträningen. Kan de inte får ni lösa pistolfrågan på annat sätt.

 *Om det är andra inbokade arrangemang dessa tider ställs skotträningen in. I de fall det ej blir skotträning på lördag förmiddag får 9mm skott användas följande söndag. Tiderna finns inskrivna i kalendern och på anslag på klubben. Vi gör vårt bästa för att hålla det uppdaterat.

Vill du ha lite mer variation på skotträningen så finns möjlighet att åka ner till Halmstad och gå på Galgberget vid Försvarsmaktens skjutbanor. Galgberget är ett friluftsområde med massor av terräng, rastspår, rastplatser mm så det är mycket mer än bara skotträning.

Nedan finns karta över området.

Skjuttider Gripen