Protokoll

Här finns alla protokoll från klubbmöten.
På styrelsemöte 2017-09-27 beslutades att endast ha med klubbmöten på hemsidan. Styrelsemöteprotokoll finns att läsas på klubben.