Styrelsen

Carola Carlsson

Ordförande

073-15 45 983

Skicka e-post

Thomas Bengtsson

Vice ordförande

070-79 86 207

Skicka e-post

Sylvia Johansson

Sekreterare

070-37 83 642

Skicka e-post

Mona-Stina Hallin

Kassör

070-47 87 918

Skicka e-post

Tobias Nilsson

Ledamot

070-69 34 558

Skicka e-post

Anneli Andersson

Ledamot

070-95 46 909

Skicka e-post

Bo Linde

Ledamot

076-77 02 328

Skicka e-post

Gun Engström

Suppleant

070-30 86 205

Skicka e-post

Alexandra Rosenquist

Suppleant

070-20 52 221

Skicka e-post

Emilia Svenmyr

Suppleant

070-29 55 245

Skicka e-post

Revisorer

Bengt Crafoord

Revisor

070-39 49 191

Skicka e-post

Vakant

Revisor

Göran Berndtsson

Revisorsuppleant

Vakant

Revisorsuppleant

Valberedning

Magnus Karlsson

Valberedning, sammankallande

070-35 81 109

Skicka e-post

Anette Svensson

Valberedning

073-03 64 229

Skicka e-post

Vakant

Valberedning