Djurbegravningsplatsen

Begravningsplats för smådjur

 Innan djuret begravs måste Falkenbergs Brukshundklubb kontaktas för anvisning av plats.

  • Djuret måste vara kremerat.
  • Den som har gravplatsen måste sköta om densamma.
  • En engångssumma på 200kr uttages. Avgiften går till underhåll av begravningsområdet.

För anvisning av lämplig plats, kontakta klubben, 073-15 45 983
Observera att det inte är tillåtet att begrava djuret innan du kontaktar föreningen.

Minneslunden

Som ett alternativ till gravplats finns också en minneslund på området.

  • Askan efter det kremerade djuret lämnas till ansvarig för begravningsplatsen för nedgrävning på, för djurägaren okänd plats, på området.
  • I minneslunden finns en iordningställd plats där blommor och ljus får lämnas.
  • En engångssumma på 100 kr uttages. Avgiften går till underhåll av begravningsplatsen.

För anvisning av lämplig plats, kontakta klubben, 073-15 45 983
Observera att det inte är tillåtet att begrava djuret innan du kontaktar föreningen.