Årsmöte 2020

Ca 34 medlemmar närvarade på mötet

Efter mötet var det uppvaktning av klubbmästare, årets hundar och tävlingsekipage som fått olika titlar under året.
Sist var det avtackning av avgående sammankallande i sektorer och valberedning.

Efteråt bjöd klubben på kaffe, macka och kaka