Årsmöte 2019

Ca 25 medlemmar närvarade på mötet

Efter mötet var det avtackning av avgående sammankallande i sektorer och styrelsemedlemmar.
Sist var det uppvaktning av klubbmästare, årets hundar och tävlingsekipage som fått olika titlar under året.

Efteråt bjöd klubben på kaffe och macka