Årsmöte 2018

Årets möte var välbesökt som vanligt, ca 40 medlemmar närvarade.

Efter mötet var det avtackning av avgående sammankallande i sektorer och styrelsemedlemmar.
Sist var det uppvaktning av klubbmästare, årets hundar och tävlingsekipage som fått olika titlar under året.