Familjemedlem

Ditt medlemskap varar ett år från det datum du tecknat medlemskap.
SBK mailar ut i god tid om att ditt medlemskap är på väg att gå ut.
Därefter skickar de ut inbetalningskort med post som du betalar in om du önskar förlänga ditt medlemskap.
OBS! När ditt medlemskap förlängs ska avgiften alltid betalas in på faktura som kommer från SBK

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur vi behandlar personuppgifter.

Familjemedlem (C) kostar 185:-

Familjemedlem är en lokal avgift varav 50:- går till SBK Hallandsdistrikt.
Resterande 135:- går till Falkenbergs Brukshundklubb
Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb. (i medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Vid tecknande av C-medlemskap
Ange namn
på den som har ett ordinarie medlemskap i familjen, samt dennes medlemsnummer. 

För att registrering skall kunna ske krävs ett svenskt personnummer.

Familjemedlemskap anmäler du på vårt formulär nedan

Betala in medlemsavgiften på klubbens bankgiro: 5603-3327 
Märk inbetalningen med ditt personnummer

OBS!! Det är först när vi fått din betalning som du blir fullvärdig medlem i SBK

Har Du frågor om medlemskap så kontakta Tobias på medlem@falkenbergsbk.se eller 070-69 34 558

Bli familjemedlem