Bli medlem

Ditt medlemskap varar ett år från det datum du tecknat medlemskap.
SBK mailar ut i god tid om att ditt medlemskap är på väg att gå ut.
Därefter skickar de ut inbetalning som du betalar in om du önskar förlänga ditt medlemskap.
OBS! DU ska aldrig betala in medlemsavgift till oss utan avgiften ska till SBK centralt

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur vi behandlar personuppgifter.

Ordinarie medlem (A) kostar 600:-

Av detta är 400:- förbundsavgiften till SBK (Svenska Brukshundklubben)
50:- går till SBK Hallandsdistrikt 
Resterande 150:- går till Falkenbergs Brukshundklubb.
I medlemskapet får Du SBK:s medlemstidning "Brukshunden" 6 gånger om året. 

Är du ordinarie medlem i annan SBK klubb så är avgiften 200:-
50:- går till SBK Hallandsdistrikt 
Resterande 150:- går till Falkenbergs Brukshundklubb.

Du anmäler ditt ordinarie medlemskap och ungdomsmedlemskap direkt till Svenska Brukshundklubben följ länken här under,

https://brukshundklubben.membersite.se/

När du har fyllt i formuläret på SBK så kommer du vidare till betalning. Välj alternativ som passar dig. 
OBS! Betala inte in till klubbens BG 

Familjemedlem (C) kostar 200:-

Familjemedlem är en lokal avgift varav 50:- går till SBK Hallandsdistrikt.
Resterande 150:- går till Falkenbergs Brukshundklubb.
Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb. (i medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Familjemedlemskap tecknas på följande sätt:

  • När någon i din familj tecknar ordinarie medlemskap första gången kan hen lägga till familjemedlemmar samtidigt och betala alla medlemskap direkt.
  • Om någon i din familj redan är ordinarie medlem kan hen lägga till dig under "Min familj" via "Min profil" på Membersite och sedan behöver förbundskansliet lägga på själva medlemskapet genom att du mejla nedan info till medlem@brukshundklubben.se:
  • medlemsnummer eller personnummer på den ursprungliga medlemmen
  • familjemedlemmens för- och efternamn, personnummer, mejladress, telefonnummer och vilken klubb medlemskapet önskas tecknas i

https://brukshundklubben.membersite.se/

Har Du frågor om medlemskap så kontakta Tobias på medlem@falkenbergsbk.se eller 070-69 34 558